Velkommen på Skanderborg STU

Skanderborg STU er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, rettet mod unge mellem 16 og 25 år, som har behov for særlig støtte for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelsen varer tre år og består af lige dele faglig, social og personlig udvikling.

Skanderborg STU

STU er placeret i nogle gamle gårdbygninger og pavilloner i et stort naturskønt område, ikke langt til  motorvejen og jernbanen.

Vi møder dig, som er elev her, lige der hvor du er, og støtter dig i din udvikling hele vejen.

Skanderborg STU er et uddannelsestilbud, men vi har også et kollegie tilbud til dig, som har brug for botræning før du skal ud at bo for dig selv.

Det kan du læse mere om under ”Kollegiet”.

 

"Næsten alt er perfekt. Det er dejligt, at man ikke skal overbekymre sig over opgaver eller lektier. Underviserne er forstående overfor en. Man kan mærke, de gerne vil en."

Michael

Formålet

Formålet med STU er, ”at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.” (USB § 1)

Oversigt over gården på STU

Man skal visiteres til STU gennem UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

Skanderborg STU er en del af Skanderborg fællesskaberne, som er organiseret under  Sundheds-, omsorgs- og handicapudvalget i Skanderborg Kommune.