Organisering på Skanderborg STU

På Skanderborg STU er der en enkel og overskuelig struktur, hvilket skaber den bedst mulige forudsætning for en tæt og tryg relation mellem de unge og underviserne. 

 

De unge inddeles i grupper ud fra en forudgående vurdering af den enkeltes læringsstil og evner til at modtage undervisning på forskellig vis samt mulige diagnoser. Dermed får man sammensat klasser ud fra kognitive evner og sociale relationer, hvilket skaber den bedst mulige harmoni i den enkelte klasse. Der er stærk fokus på trivsel, og at den unge kan se sig selv som en del af klassefællesskabet.

 

På Skanderborg STU er der både pædagoger og lærere ansat. Det giver en vigtig dynamik og sikrer flest muligt kompetencer. De benævnes alle ”undervisere”.

 

Der er 2-4 undervisere tilknyttet hver gruppe, som i samarbejde planlægger og varetager undervisningen i gruppen. Dette sikrer at underviserne får grundigt kendskab til de unge, ligesom de unge bliver mere trygge i relationen til de nære undervisere. Gruppen er udgangspunktet for det sociale liv og alle basisfag samt det personlige forhold mellem underviserne og de unge.

 

Hver ung får tildelt to kontaktpersoner, en primær og en sekundær, som er tovholdere på den unges STU-forløb og som er ansvarlig for trivselssamtaler, forløbsplan, forældresamarbejde, statusmøder og samarbejde med eksterne parter, herunder UUvejledere og sagsbehandlere. En af de fast tilknyttede undervisere varetager praktikvejledning i gruppen.

 

Undervisningen tilrettelægges ud fra den unges overordnede mål og deres faglige niveau. Der er en stor grad af fleksibilitet for at værkstedsfag og boglige fag kan fylde både formiddag og eftermiddag da undervisningen tilrettelægges individuelt og efter den enkelte elevs forløbsplan.

 

Der tilbydes et varieret og bredt udvalg af fag, der tilgodeser den unges faglige, personlige og sociale udvikling samt giver den unge mulighed for at være medbestemmende i valg af fag.

 

Det kan du læse mere om under ”Undervisningen på STU”.