Målgruppe

Målgruppen for STU er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det kan eksempelvis være unge med en autismespektrumsforstyrrelse, lettere fysisk og psykisk handicappede unge, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser.

Målgruppen på Skanderborg STU er bred. Vi kan rumme det meste og de fleste. Dog kan vore fysiske rammer være en udfordring for multihandicappede elever. 

Det er ikke den unges diagnose eller udfordringer, der afgør, om den unge kan tilbydes STU. Det afgørende er derimod, om den unge kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse eller ej. Unge, som kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, er derfor ikke omfattet af målgruppen for STU.

 

 

 

  • Skanderborg STU har inddelt eleverne i tre grupper. Generelt for undervisningen i de tre grupper er, at trygge rammer anskues som en elementær forudsætning for god læring og udvikling. Dette skabes igennem en tydelig, forudsigelig og struktureret skoledag, med særlig fokus på den gode relation.
     
  • Fælles for de tre gruppers undervisning er, at alt læring tager udgangspunkt i praksisnære aktiviteter, hvilket skaber grobund for fremtidig beskæftigelse. Der er indlagt flere praktikforløb for de unge i hele deres STU forløb. Her kommer de ud i jobprøvning og får en større indsigt i egne muligheder.
     
  • Grupperne er sammensat på baggrund af kognitive, faglige og sociale præferencer, tilgangen til undervisningen i grupperne er meget sammenlignelige.