Fagene på STU

På Skanderborg STU har vi inddelt vores fagudvalg i fire kategorier, de almene fag, valgfag, værkstedsfag og obligatoriske fag. 

Valgfagene tilpasses elevønsker og derfor udbydes ikke alle valgfag samtidig.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den unges overordnede mål og deres faglige niveau. Der er en stor grad af fleksibilitet for at værkstedsfag og boglige fag kan fylde både formiddag og eftermiddag da undervisningen tilrettelægges individuelt og efter den enkelte elevs forløbsplan.

Der tilbydes et varieret og bredt udvalg af fag, der tilgodeser den unges faglige, personlige og sociale udvikling samt giver den unge mulighed for at være medbestemmende i valg af fag.

Almene fag

Dansk, engelsk, matematik, omverdensforståelse, klassenstime og idræt. 

Valgfag

Dans/bevægelse/fitness, køkken, udeliv, musik, kreativt værksted, drama, multimedie og e-sport.

Værkstedsfag

Køkken og pedel.

Obligatorisk

Studietur, praktik, botræning (for dem der bor på kollegiet)