Praktik på Skanderborg STU

Praktikken er en vigtig del af STU forløbet.

Praktikken tilrettelægges individuelt. De fleste elever kommer i praktik 2 gange årligt, for at afprøve drømme og kompetencer indenfor forskellige fagområder – og for i sidste ende at afklare fremtidige beskæftigelses- eller aktivitetsmuligheder.

På 3. STU år kan der evt. etableres flere praktikker for de elever, hvor der stadig er tvivl om, hvad de skal beskæftige sig med efter endt STU.

For nogle elever kan det være relevant at bevare en kontakt til en arbejdsplads efter et godt praktikforløb. Her kan der aftales en ugentlig praktikdag og måske mulighed for fremtidig beskæftigelse – evt. i form af flexjob, som i så fald etableres af kommunens jobkonsulent.

Som forberedelse til praktikkerne laver eleverne et CV. De lærer, hvordan man præsenterer sig selv, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, hvad et godt arbejdsmiljø betyder, samt at det er vigtigt at være åben og spørge ind, hvis man er i tvivl om opgaverne.

Gennem alle tre år arbejdes der med elevernes selvværd og selvindsigt, så de kender og accepterer egne ressourcer, begrænsninger og behov og lærer at være åbne herom.

Inden hver praktik laves der en praktikaftale, og ved afslutningen følges der op med et kort møde med arbejdsstedet samt en skriftlig evaluering herfra.

Jeg troede ikke jeg kunne klare at stå så tidligt op, og møde på arbejde, men det kunne jeg og jeg synes det var mega spændende. 
Peter